Chính sách & quy định

Mọi sản phẩm được đăng lên đều là tài sản của PeaHOME. Các cá nhân, doanh nghiệp khác muốn sử dụng hình ảnh đều phải ghi rõ nguồn gốc, cấm sao chép trên mọi hình thức.