Thiết kế kiến trúc

Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

 • NHÀ PHỐ SINH THÁI

  Địa điểm: Chùa Thầy – Hà Nội
  Diện tích sàn: 500m2
  Chủ đầu tư: Anh Thành

  Địa điểm: Chùa Thầy – Hà Nội Diện tích sàn: 500m2 Chủ đầu tư: Anh Thành
 • NHÀ PHỐ SINH THÁI

  Địa điểm: Đan Phượng – Hà Nội
  Diện tích sàn: 400m2
  Chủ đầu tư: Anh Tùng

  Địa điểm: Đan Phượng – Hà Nội Diện tích sàn: 400m2 Chủ đầu tư: Anh Tùng
 • BẢO TÀNG BÁT TRÀNG

  Địa điểm: xã Bát Tràng – Hưng Yên
  Diện tích sàn: 1600m2
  Chủ đầu tư: Chú Quang

  Địa điểm: xã Bát Tràng – Hưng Yên Diện tích sàn: 1600m2 Chủ đầu tư: Chú Quang
 • BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

  Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng
  Diện tích sàn: 500m2
  Chủ đầu tư: Anh Công

  Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng Diện tích sàn: 500m2 Chủ đầu tư: Anh Công
 • BIỆT THỰ MÁI THÁI HIỆN ĐẠI

  Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng
  Diện tích sàn: 550m2
  Chủ đầu tư: Anh Hải

  Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng Diện tích sàn: 550m2 Chủ đầu tư: Anh Hải
 • BIỆT THỰ PHÁP CỔ

  Địa điểm: Đường Trích Sài – Tây Hồ – Hà Nội
  Diện tích sàn: 400m2
  Chủ đầu tư: Anh Dzũng

  Địa điểm: Đường Trích Sài – Tây Hồ – Hà Nội Diện tích sàn: 400m2 Chủ đầu tư: Anh Dzũng
 • NHÀ PHỐ SINH THÁI

  Địa điểm: Đường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang
  Diện tích sàn: 150m2
  Chủ đầu tư: Anh Kiên

  Địa điểm: Đường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang Diện tích sàn: 150m2 Chủ đầu tư: Anh Kiên
 • NHÀ PHỐ SINH THÁI

  Địa điểm: Đường Trần Đăng Ninh – TP. Lạng Sơn
  Diện tích sàn: 190m2
  Chủ đầu tư: Anh Linh

  Địa điểm: Đường Trần Đăng Ninh – TP. Lạng Sơn Diện tích sàn: 190m2 Chủ đầu tư: Anh Linh
 • BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

  Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
  Diện tích sàn: 350m2
  Chủ đầu tư: Anh Phương

  Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng Diện tích sàn: 350m2 Chủ đầu tư: Anh Phương
 • BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

  Địa điểm: Mỹ Khê – TP. Đà Nẵng
  Diện tích sàn: 350m2
  Chủ đầu tư: Chị Linh

  Địa điểm: Mỹ Khê – TP. Đà Nẵng Diện tích sàn: 350m2 Chủ đầu tư: Chị Linh
 • THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

  Địa điểm: Tp. Thanh Hóa
  Diện tích sàn: 400m2
  Chủ đầu tư: Anh Huy

  Địa điểm: Tp. Thanh Hóa Diện tích sàn: 400m2 Chủ đầu tư: Anh Huy
 • THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

  Địa điểm: Cầu Giấy – Hà Nội
  Diện tích sàn: 500m2
  Chủ đầu tư: Chị Huyền

  Địa điểm: Cầu Giấy – Hà Nội Diện tích sàn: 500m2 Chủ đầu tư: Chị Huyền