Secret Garden – Đà Nẵng

Liên hệ

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Diện tích sàn: 300m2
Chủ đầu tư: Chị Quỳnh

0 lượt xem Ngày đăng: 18/04/2019

Mô tả

Thiết kế kiến trúc công trình Cafe Secret Garden
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Diện tích sàn: 300m2
Chủ đầu tư: Chị Quỳnh