KARAOKE KẾT HỢP NHÀ Ở

Liên hệ

Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 400m2
Chủ đầu tư: Anh Tới – Chị Hằng

0 lượt xem Ngày đăng: 11/12/2020

Mô tả

Ảnh thi công thực tế nhà ở kết hợp dịch vụ
Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 400m2
Chủ đầu tư: Anh Tới – Chị Hằng