BIỆT THỰ PHÁP CỔ

Liên hệ

Địa điểm: Đường Trích Sài – Tây Hồ – Hà Nội
Diện tích sàn: 400m2
Chủ đầu tư: Anh Dzũng

0 lượt xem Ngày đăng: 27/04/2019

Mô tả

Thiết kế kiến trúc Biệt Thự Pháp Cổ
Địa điểm: Đường Trích Sài – Tây Hồ – Hà Nội
Diện tích sàn: 400m2
Chủ đầu tư: Anh Dzũng