BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

Liên hệ

Địa điểm: Mỹ Khê – TP. Đà Nẵng
Diện tích sàn: 350m2
Chủ đầu tư: Chị Linh

0 lượt xem Ngày đăng: 27/04/2019

Mô tả

Thiết kế kiến trúc Biệt Thự Sân Vườn
Địa điểm: Mỹ Khê – TP. Đà Nẵng
Diện tích sàn: 350m2
Chủ đầu tư: Chị Linh