BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Liên hệ

Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 500m2
Chủ đầu tư: Anh Công

0 lượt xem Ngày đăng: 27/04/2019

Mô tả

Thiết kế kiến trúc Biệt Thự Tân Cổ Điển
Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 500m2
Chủ đầu tư: Anh Công