OFFICE HAI PHONG

Liên hệ

Địa điểm: Quận Lê Chân – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 6000m2
Chủ đầu tư: Chú Quang

0 lượt xem Ngày đăng: 06/04/2020

Mô tả

CẢI TẠO KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ
Địa điểm: Thành Phố Hải Phòng
Diện tích sàn: 6000m2
Chủ đầu tư: Chú Quang