NỘI THẤT QUÁN KARAOKE KẾT HỢP NHÀ Ở

Liên hệ

Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 500m2
Chủ đầu tư: Anh Tới – Chị Hằng

 

 

 

 

0 lượt xem Ngày đăng: 12/08/2019

Mô tả

NỘI THẤT QUÁN KARAOKE KẾT HỢP NHÀ Ở
Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 500m2
Chủ đầu tư: Anh Tới – Chị Hằng