OFFICE 379

Liên hệ

Địa điểm: Thanh Xuân – Hà Nội
Diện tích sàn: 250m2
Chủ đầu tư: VP 379

0 lượt xem Ngày đăng: 25/05/2019

Mô tả

Thiết kế – thi công nội thất văn phòng 379
Địa điểm: Thanh Xuân – Hà Nội
Diện tích sàn: 250m2
Chủ đầu tư: VP 379