Nhà Chị Huyền

Liên hệ

Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 100m2
Chủ đầu tư: Chị Huyền

0 lượt xem Ngày đăng: 07/06/2019

Mô tả

Thiết kế kiến trúc nhà phố hiện đại
Địa điểm: Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 100m2
Chủ đầu tư: Chị Huyền