THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

Liên hệ

Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 500m2
Chủ đầu tư: Anh Hiệu

0 lượt xem Ngày đăng: 11/12/2020

Mô tả

Thiết kế kiến trúc nhà phố hiện đại
Địa điểm: Quận Dương Kinh – TP. Hải Phòng
Diện tích sàn: 500m2
Chủ đầu tư: Anh Hiệu